Báo giá bạt dứa che phủ vật liệu công trình xây dựng giá rẻ mới nhất

3.000

Bạt che công trình có các kích thước sau:

  1. Khổ ngang 2m x 100m dài / cuộn
  2. Khổ ngang 3m8 x 100m dài / cuộn
  3. Khổ ngang 4m x 100m dài / cuộn
  4. Khổ ngang 6m x 100m dài / cuộn

HOTLINE : O8 9999 9798

error: Content is protected !!