Thông tin thanh toán tại công ty Hòa Phát 

-  Chủ tài khoản : Nguyễn Đắc Hòa
-  Số tài khoản : 046 100 378 8323
-  Ngân hàng : Vietcombank, Chi nhánh Sóng Thần, Bình Dương
-  Hoặc số tài khoản : 5591205165690
-  Ngân hàng : Agribank, Chi nhánh Thị xã Dĩ an, Bình dương
-  Điện thoại: 0945.800.800 – 0946.800.800
-  Mã số thuế: 3702303811 
-  Địa chỉ: 14/58,Bình Đường 4,Phường An Bình,Dĩ An,Bình Dương