Ô dù bạt che sự kiện-dù che sân trường là gì? Báo giá dù tròn lớn che sân trường sự kiện ngoài trời

4.800.000

Gía bán Dù tròn che nắng sân trường sự kiện 

  1. Loại đường kính 10m vải dù 610D giá từ 38.000đ / 1m2 (hệ số x 3,14)
  2. Loại đường kính 12m vải dù 420G giá từ 28.000đ / 1m2 (hệ số x 3,14)
  3. Loại đường kính 15m vải dù 210G giá từ 22.000đ / 1m2 (hệ số x 3,14)
  4. Loại đường kính 18m vải dù 990D giá từ 48.000đ / 1m2 (hệ số x 3,14)
  5. Loại đường kính 20m vải dù 1800D giá từ 78.000đ / 1m2 (hệ số x 3,14)
error: Content is protected !!